Op uw Kobelco geldt:
36 maanden of 3.000 uur garantie!

Garantievoorwaarden

KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD. (hierna te noemen ‘KOBELCO’) garandeert hierbij dat iedere nieuwe machine vrij is van materiaal- en fabricagefouten onder de in deze garantie gestelde voorwaarden en beperkingen.

1. Garantieperiode
De garantieperiode is drie jaar (36 maanden) of drieduizend (3.000) bedrijfsuren, indien dat eerder is, vanaf de datum van levering aan de eerste gebruiker. Deze garantieperiode is geldig voor KOBELCO machines uit alle gewichtsklassen.

2. Dekking van de garantie
Binnen de garantieperiode, en behoudens de beperkingen zoals uiteengezet in artikel 3 hieronder, zal KOBELCO onderdelen van de machine waarvoor deze garantie geldt en die volgens KOBELCO materiaal- en/of fabricagefouten bevatten bepaald door KOBELCO kosteloos repareren of vervangen. Te vervangen onderdelen dienen op verzoek te worden teruggestuurd naar KOBELCO’s fabriek of een erkende Dealer, waarbij de transportkosten vooraf door de verzender dienen te worden voldaan.
2.1. Binnen de garantieperiode dient de machine te worden onderhouden door een officieel door KOBELCO erkende dealer. Hierbij wordt enkel gebruik gemaakt van originele onderdelen van KOBELCO of onderdelen uit de door KOBELCO goedgekeurde KGSP onderdelen lijn. Na garantie vervalt het recht op coulance bij gebruik van onderdelen anders dan de hiervoor genoemde onderdelen.

3. Beperkingen van de aansprakelijkheid
KOBELCO is niet aansprakelijk voor of met betrekking tot:
3.1. Onderdelen die door KOBELCO zijn gekocht en in een machine zijn geïnstalleerd, langer dan of in aanvulling op de garantie die KOBELCO krijgt van de fabrikant van de betreffende onderdelen.
3.2. Reparatie of vervanging van (I) normaal slijtende onderdelen, (II) veroudering of verslechtering veroorzaakt door vreemde voorwerpen of door blootstelling aan de natuurlijke elementen of (III) verbruiksartikelen zoals olie, vet, koelmiddel, filters etc.
3.3. Kosten voor reparaties, wijzigingen of vervangingen gedaan door, of kosten die daarmee samenhangen gemaakt door, enige andere partij dan KOBELCO of haar erkende Dealer.
3.4. Een machine onder garantie waarbij sprake is van:
(a) Verkeerd gebruik, verkeerde bediening of verkeerde toepassing, inclusief maar niet beperkt tot werking boven de nominale capaciteit, zoals uitdrukkelijk verboden in de bedieningshandleiding of de diagrammen voor nominale capaciteit die bij de machine zijn geleverd;
(b) Nalatigheid inclusief maar niet beperkt tot (I) onjuist uitgevoerd onderhoud en (II) gebruik van de machine terwijl onderdelen loszitten, kapot zijn of niet werken;
(c) Betrokkenheid bij een ongeval;
(d) Onjuiste of niet-toegestane installatie, aanpassing, reparatie of wijziging inclusief maar niet beperkt tot (I) procedures voor aanpassing of montage die volgens de bedieningshandleiding niet zijn aanbevolen of niet zijn toegestaan, (II) gebruik van niet-toegestane onderdelen of accessoires, en (III) niet-toegestane modificatie of wijziging.

KOBELCO IS SLECHTS AANSPRAKELIJK VOOR REPARATIE OF VERVANGING VAN ONDERDELEN ZOALS BESCHREVEN ONDER “DEKKING VAN DE GARANTIE”, EN KOBELCO IS NIET AANSPRAKELIJK HETZIJ OP GROND VAN SCHENDING VAN DE GARANTIE, NALATIGHEID, OF STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, VOOR ENIG ANDER LETSEL OF VERLIES OF ENIGE ANDERE SCHADE OF KOSTEN, HETZIJ DIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT VERLIES VAN GEBRUIK, INKOMEN, WINST OF PRODUCTIE, HOGERE BEDRIJFSKOSTEN OF MATERIAALVERLIES OF SCHADE AAN MATERIAAL.

4. Wijzigingen
KOBELCO behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment wijzigingen of modificaties aan te brengen in haar apparatuur die, naar de mening van KOBELCO, de prestaties en efficiëntie van de machine kunnen verbeteren. KOBELCO is niet verplicht dergelijke wijzigingen of modificaties aan te brengen aan machines die al in bedrijf zijn.

Vragen over uw garantie?

Stel ze! Vul het formulier in.

Neem contact op met onze garantie afdeling door het contactformulier hieronder zo volledig mogelijk in te vullen.

CONTACTFORMULIER

Vul onderstaand formulier zo volledig mogelijk in en u krijgt z.s.m. antwoord.

Wilt u weten wat we met uw gegevens uit dit formulier doen? Lees dan onze privacyverklaring.

Contactpersonen Service, Garantie en Onderdelen

Vragen over garantie? Vul het formulier hierboven in of bel 030 - 666 60 66