MIA/VAMIL

Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) zijn fiscale regelingen en bieden ondernemers belastingvoordeel. Deze regeling heeft de overheid in het leven geroepen om de aanschaf van milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen te bevorderen. Door de bijzonder lage CO2-uitstoot van de SK210Hlc-10 hybride graafmachine van Kobelco, komt deze in aanmerking voor deze MIA/VAMIL-regeling.

*aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend

B 3415 Hybride aangedreven mobiel werktuig (13,5% MIA en 75% Vamil)

a. bestemd voor: het verrichten van werkzaamheden op land in de open lucht met een mobiel werktuig, niet zijnde een zelfrijdend mobiel werktuig, dat:
•  af-fabriek is voorzien van een vaste bestuurders(zit)plaats, en
•  voor de aandrijving is voorzien van één of meerdere elektromotoren in combinatie met een verbrandingsmotor, waarbij de emissies van de verbrandingsmotor de grenswaarden van fase IV of V niet overschrijden, zoals opgenomen onder punt 9 van paragraaf 1 van deze bijlage en de elektrische energie voor de aandrijving wordt geleverd door:
1. een accupakket dat geen lood bevat,
2. een condensator, of
3. een netspanningskabel,
b. bestaande uit: een mobiel werktuig en al dan niet de volgende onderdelen: een oplaadstation en een wisselaccupakket. Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste €150.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Toelichting: Onder een zelfrijdend mobiel werktuig wordt een mobiel werktuig verstaan dat werkzaamheden kan verrichten zonder bestuurder. Een mobiel werktuig met een vaste bestuurders(zit)plaats is bijvoorbeeld een dozer, graafmachine, laadschop, landbouwmachine, landbouwtrekker of bosbouwtrekker.

Regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) 

De Vamil biedt de mogelijkheid 75% van een investering op een willekeurig moment af te schrijven. Begint de code op de 
Milieulijst met een A, B, C of F dan is voor dat bedrijfsmiddel willekeurige afschrijving mogelijk. Hoe snel of langzaam u afschrijft, bepaalt u dan zelf. Het is zelfs mogelijk om 75% van de investering al in het jaar van aanschaf af te schrijven. De overige 25% schrijft u wel regulier af. Door af te schrijven in het jaar waarin u dat het beste uitkomt, vermindert u de fiscale winst. U hoeft over het jaar dat u meer afschrijft minder inkomsten- of vennootschapsbelasting te betalen. Uiteraard valt er dan in latere jaren minder af te schrijven. Maar u boekt wel een liquiditeit- en een rentevoordeel doordat het betalen van belastingen naar de toekomst wordt verschoven. Ook kan het voordelig zijn de belasting te betalen in jaren waarin u veel winst maakt. U kunt dan in lagere belastingpercentages terecht komen. Voor Vamil is in 2020 een budget van €25 miljoen beschikbaar.


Regeling Milieu-investeringsaftrek (MIA) 

Dankzij de MIA kunt u profiteren van een extra aftrekmogelijkheid van de fiscale winst; bovenop de andere fiscale aftrek-
mogelijkheden zoals de willekeurige afschrijving. Als u een bedrijfsmiddel heeft aangeschaft waarvan de code in de Milieulijst begint met een A, B, D, E, F of G mag 13,5%, 27% of 36% van het investeringsbedrag extra ten laste worden gebracht van de winst over het kalenderjaar waarin het bedrijfsmiddel is aangeschaft. U betaalt minder belasting. Voor MIA is in 2020 een budget van €124 miljoen beschikbaar 


COMBINATIE MIA EN VAMIL

De MIA en VAMIL zijn twee verschillende regelingen maar worden vaak gecombineerd. Beide regelingen maken gebruik van een gezamenlijke lijst, de zogenaamde Milieulijst. Op deze lijst staan alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA en/of VAMIL. Ieder jaar verschijnt een nieuwe Milieulijst. U kunt de milieulijsten downloaden van de internetsite van RVO.nl.

VOORWAARDEN

Iedere onderneming die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betaalt, kan in principe gebruikmaken van de MIA/VAMIL. U komt in aanmerking voor de MIA/VAMIL als uw investering voldoet aan de volgende 5 voorwaarden:

  • Het bedrijfsmiddel staat op de milieulijst.
  • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
  • De investering moet betrekking hebben op aanschaf- en voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel.
  • Voor de MIA moet het bedrag aan milieu-investeringen minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel zijn.
  • U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen.

HOE MAAKT U GEBRUIK VAN DE REGELING?

  1. Binnen 3 maanden na de orderdatum meldt u zich aan bij RVO.nl.
  2. U krijgt een ontvangstbevestiging van RVO die u moet bewaren bij uw boekhouding.
  3. U verwerkt de MIA/VAMIL in uw aangifte. Daarna beslist uiteindelijk de Belastingdienst over uw aangifte. Die beslissing wordt eventueel ondersteund door een advies van RVO.nl.
  4. Reesink Construction Equipment NL B.V. kan niet aansprakelijk gehouden worden voor eventuele afwijzingen.


MEER INFORMATIE

Er is een beperkt budget beschikbaar, meld de machine daarom zo spoedig mogelijk aan