Woensdag 5 december: 18:00 uur gesloten. Geen avondopenstelling.
Vrijdag 21 december: 16.00 uur gesloten.
Maandag 31 december: 16.00 uur gesloten.

Week 52 en week 01: Geen avondopenstelling.